Ο Γαμπρός Μου Ο Δικηγόρος

Κωμωδία του 1962. Παίζουν: Γιώργος Πάντζας, Νίκος Σταυρίδης, Μίρκα Καλατζοπούλου κ.α.

Ο Γαμπρός μου ο Διγκηγόρος

Ένας πατέρας που θέλει να εξασφαλίσει στην κόρη του γαμπρό επιστήμονα, γρήγορα διαπιστώνει ότι απέτυχε στην εκλογή του.